PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2016, TOM 59, NR 4 
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2016, Vol. 59 (4)

 


1. Powody przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w grupie policjantów z diagnozą zaburzenia lękowego

Martyna Mikulska, Jan Strelau

Reasons for early retirement among police officers diagnosed with anxiety disorder

 

2. Rzetelność procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów

Dariusz Kuncewicz, Dorota Kuncewicz, Ewa Sokołowska, Wojciech Kruszewski

Reliability of procedure for isolating hidden stories from monologues

 

3. Wszędzie ty: konsekwencje nadawania przedmiotom magicznego znaczenia przez osoby, których uczucie jest lub nie jest odwzajemnione

Aleksandra Niemyjska

I see you everywhere: The effects of magical significance ascribed to material possessions by people with reciprocated affection versus those with unreciprocated affection

 

4. Polska adaptacja Skali Przebaczenia – Heartland Forgiveness Scale

Kinga Kaleta, Justyna Mróz, Monika Guzewicz

Polish adaptation of Heartland Forgiveness Scale


5. Pojęcie pieniądza vs czasu, ocena sytuacji materialnej rodziny i wdzięczność nastolatków

Anna Maria Zawadzka, Iwona van Buuren, Aleksandra Musielak-Dobrowolska

The concept of money vs. time, financial situation of the family and gratitude of teenagers

 

6. Skala Osobistej Adaptacyjności – polska adaptacja Lifespan Individual Resilience Scale

Alicja Malina, Julie Ann Pooley, Craig Harms 

Lifespan Individual Resilience Scale in its Polish adaptation

 

7. Sprawozdania
Michał Brol, Mateusz Paliga, Barbara Smorczewska
Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji
Sopot, 19-20 maja 2016 r.

 

Reports

Michał Brol, Mateusz Paliga, Barbara Smorczewska
A report from the 2nd Congress of the Polish Association of Organizational Psychology, Sopot, 19-20 May 2016

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:40 - Barbara Cichy-Jasiocha