PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2018, TOM 61, NR 1

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2018, Vol. 61 (1)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

logo-mnisw-pl

 

Numer tematyczny 

"Psychologia sportu"
Redakcja naukowa: Jan Blecharz

 

Thematic Issue
"Sports psychology"
Editor of the Issue: Jan Blecharz

 

Dlaczego współczesny sport potrzebuje psychologii?

Małgorzata Siekańska, Jan Blecharz

 

Why does contemporary sport need psychology?

Małgorzata Siekańska, Jan Blecharz

 

Depresja wśród elity sportowców: systematyczny przegląd badań
Karolina Zarychta, Magdalena Kruk, Monika Boberska, Zofia Szczuka, Karolina Horodyska, Ewa Kuliś, Aleksandra Łuszczyńska

 

Depression in elite athletes: Findings from a systematic review

Karolina Zarychta, Magdalena Kruk, Monika Boberska, Zofia Szczuka, Karolina Horodyska, Ewa Kuliś, Aleksandra Łuszczyńska

 

Model przegranej w sporcie na przykładzie żeńskiej piłki siatkowej
Aleksandra Tokarz, Ewelina Salwin

The model of failure: The example of women’s volleyball

Aleksandra Tokarz, Ewelina Salwin

 

Obraz ciała aktywnych fizycznie kobiet i mężczyzn

Monika Guszkowska

Body image of physically active women and men

Monika Guszkowska

 

Odporność psychiczna i wizualizacja a poczucie lęku w sportach indywidualnych i zespołowych

Dagmara Budnik-Przybylska, Jacek Przybylski, Marcin Krawczyński, Dariusz Nowicki

 

Mental toughness and imagery vs. anxiety in individual and team sports

Dagmara Budnik-Przybylska, Jacek Przybylski, Marcin Krawczyński, Dariusz Nowicki


*
Profesor Jacek Gracz 

Maciej Tomczak

 

Professor Jacek Gracz

Maciej Tomczak

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018, godz. 14:14 - Barbara Cichy-Jasiocha