okladka_nowa

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2018, TOM 61, NR 4

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2018, Vol. 61 (4)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

logo-mnisw-pl

 

Numer tematyczny 

"Psychologia zdrowia"
Redakcja naukowa: Helena Wrońska-Polańska

 

Thematic Issue

"Health psychology"

Editor of the Issue: Helena Wrońska-Polańska

 
Helena Wrońska Polańska
 
Helena Wrońska Polańska
 
Kamilla Bargiel Matusiewicz, Aleksandra Dąbrowska
 
 
Agnieszka Pasztak-Opiłka, Jagoda Sikora, Agnieszka Zachurzok
 
Agnieszka Pasztak-Opiłka, Jagoda Sikora, Agnieszka Zachurzok
 
Helena Wrońska-Polańska
 
 
Michał Ziarko, Aleksandra Jasielska, Monika Mielcarek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 13:32 - Barbara Cichy-Jasiocha