editorial proceedings are in progress...

 

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2019, TOM 62, NR 4

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2019, Vol. 62 (4)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 663/P-DUN/2019 28-730-73018-4300

 

logo-mnisw-pl

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 14:45 - Barbara Cichy-Jasiocha