Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostało założone 1 grudnia 1922 roku przez O. Jacka Woronieckiego, dominikanina, ówczesnego rektora Uczelni. Towarzystwo jest organizacją społeczną w służbie KUL. Wniosło ogromne zasługi w dziele materialnego utrzymania Uniwersytetu oraz szerzenia  idei wyższych szkół o profilu katolickim. W powojennym czterdziestoleciu jedyną organizacją społeczną o charakterze masowym, której członkowie odważnie stali przy Kościele, było Towarzystwo Przyjaciół KUL. Towarzystwo prowadziło działalność informacyjną i kulturalną, profesorowie i studenci Uniwersytetu organizowali tygodnie kultury chrześcijańskiej, sesje i sympozja, przyczyniając się do intelektualnego pogłębienia polskiego katolicyzmu. Ta wieloletnia działalność sprawiła, że Katolicki Uniwersytet Lubelski mocno wrósł w świadomość narodu.

Na wszystkie sukcesy i dokonania Uniwersytetu złożyła się praca, zaangażowanie i ofiarność wielu Polaków. Uniwersytet, korzystający od 1989 roku z dotacji Skarbu Państwa, potrzebuje tego wsparcia nadal. Bez pomocy materialnej i duchowej nie zdoła sprostać wielkim i zaszczytnym zadaniom, zawartym w Jego herbie: „Deo et Patriae”.

 

Społeczność akademicka gorąco dziękuje swoim Dobroczyńcom i zapewnia o modlitwie. Codziennie o godz. 8.15 w Kościele Akademickim KUL jest odprawiana Msza Święta w intencji żywych i zmarłych Przyjaciół Uniwersytetu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 02:24 - Andrzej Zykubek