Tom 3 (39) 2011

Helena Żukowska, Kontrowersje wokół przyczyn kryzysów finansowych.

Tomasz Gruszecki, Eksplozja długu publicznego na świecie.

Tomasz Gruszecki, Bomba emerytalna tyka …

Zbigniew Klimiuk, Mechanizm cyklu koniunkturalnego a „nakręcanie” koniunktury gospodarczej. Doświadczenia lat 30 w XX w.

Anna Kowcuń, Mateusz Sutowicz, Grecja kraj zbyt bogaty by upaść. Analiza sytuacji finansów publicznych krajów PIIGS oraz jej konsekwencje dla rynku walutowego.

Kazimierz Kłosiński, Agata Wancio, Inwestycje zagraniczne w Rosji.

Katarzyna Ziętek – Kwaśniewska, Atrakcyjność Ukrainy dla inwestorów zagranicznych w świetle wybranych badań.

Bartosz Jóźwik, Oleg Gorbaniuk, Mariusz Sagan, Piotr Zalewa, Skuteczność instrumentów europejskiej polityki spójności wspierających działalność przedsiębiorstw.

Marzena Wrona, Katarzyna Żuk, Ujecie w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

Danuta Tabin, Motywacje kobiet na rynku pracy oraz zjawisko dyskryminacji.

Marek Pawlak, Ogólna klasyfikacja taktyk przejęć przedsiębiorstw.

Kinga Machowicz, Aneta Kaczorek Tworzenie przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce jako przejaw kierowania organizacją.

Marek Pawlak, Grzegorz Zasuwa Związek między wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich postawą wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa.

Katarzyna Sołkowicz, Zarządzanie europejskie a europejski model kulturowy.

Anna Borawska, Odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tutaj można pobrać Rocznik 2011 w formacie PDF

 

 

Tom 2(38) 2010

Tańczący z przeciwnościami – wspomnienie o dr Krzysztofie Ciejpie - Znamirowskim

Zbigniew Klimiuk, Metody i źródła finansowania wydatków wojennych w Japonii w latach 1937- 45

Piotr Grzegorzewski, Udział spółdzielni w polskiej gospodarce

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, Opcje egzotyczne – wybrane przykłady opcji drugiej generacji

Beata Fałda, Ekonomia matematyczna XIX wieku – Józef Maria Hojne – Wroński

Marek Pawlak, Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw

Anna Borawska, Efektywna komunikacja w przedsiębiorstwie

Katarzyna Sołkowicz, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako przejaw zarządzania europejskiego

Grzegorz Zasuwa, Przegląd badań nad wpływem inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na reakcje konsumentów

Tutaj można pobrać Rocznik 2010 w formacie PDF

Tom 1(37) 2009

Zbigniew Klimiuk, The Concept of the Social Market Economy and Economic Policy as the Foundations of Economic Growth in the Federal Republic of Germany, After World War II

Wanda Nowara, Japonia jako eksporter i importer kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Elżbieta Hławacz-Pajdowska, Gminy najbiedniejszego i najbogatszego województwa w Polsce

Dominik Ciejpa-Znamirowski, Koszty emisji CO2 w Unii Europejskiej

Katarzyna Sołkowicz, Kultura organizacyjna jako element systemów wczesnego ostrzegania

Judyta Przyłuska, Sztuka spekulacji a sztuka inwestowania

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, Charakterystyka wybranych strategii opcyjnych

Piotr Tarka, Specyfika rynku młodzieżowego jako obszaru celowych i ukierunkowanych oddziaływań w strategiach firm fonograficznych

Agnieszka Stolarska, Marketing w działalności banków

Anna Borawska, Zastosowanie marketingu mix w bankowości

Tutaj można pobrać Rocznik 2009 w formacie PDF

 

 

 

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2011, godz. 11:20 - Grzegorz Zasuwa