Dzielenie wspólnych doświadczeń 

 

                                            

 

 

Część I: Niemcy - Alice Salomon Hochschule, Berlin

 

 „Effizientes Management in sozialen Organisationen”

(Efektywne zarządzanie organizacjami socjalnymi)

W dniach od 11.05. do 18.05. 2014 r. grupa studentów wraz z dr. Piotrem Magierem oraz ks. dr. Markiem Jeziorańskim uczestniczyła w pierwszej części międzynarodowego projektu dotyczącego zagadnień związanych z pracą socjalną. Gospodarzem tego spotkania była uczelnia w Berlinie: Alice Salomon Hochschule.

Galeria

 

 

Część II: Francja- Institut du Travail Social de la Région Auvergne, Clermont‑Ferrand

 

„La précarité des jeunes issus de l'immigration”

(Zagrożenie wykluczeniem młodzieży pochodzącej z rodzin imigracyjnych)

 

Drugim z rzędu, realizowanym w ramach międzynarodowego programu „Trinational”, było spotkanie w Clermont-Ferrand, we Francji. Zorganizowane ono zostało w dniach 21-28 września 2014 roku przez studentów Instytutu Pracy Socjalnej Regionu Owernia. Spotkanie odbywało się pod nazwą „La précarité des jeunes issus de l'immigration” i poświęcone zostało zagrożeniom młodzieży pochodzącej z rodzin imigrantów. Kontynuując program wymiany, Francuscy Gospodarze przygotowali cykl wykładów uniwersyteckich oraz spotkań z pracownikami instytucji pomocy społecznej.

 

 

Część III: Polska - Instytut Pedagogiki KUL, Lublin

 

„Organizacja  pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

W dniach od 12.04. do 19.04. 2015 r. Instytut Pedagogiki KUL we współpracy z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo będzie Gospodarzem III edycji programu "Trinational". W projekcie biorą udział również: Alice Salomon Hochschule w Berlinie i Instytutu Pracy Socjalnej Regionu Owernia w Clermont–Ferrand.

 

Przedmiotem projektu jest funkcjonowanie instytucji świadczących wsparcie w sytuacji zagrożenia młodzieży wykluczeniem społecznym.

 

Program całości projektu 

  

Szczególnym punktem projektu jest Międzynarodowe Sympozjum organizowane prze IP KUL wraz z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Rozwoju KUL

 

System pomocy i integracji społecznej we Francji, Niemczech i Polsce.

Studium porównawcze

                           FRKUL                                       KAS

Miejsce: Droga Męczenników Majdanka 70;

Termin: 13.04.2015 r.  

 

     Program sympozjum

 

Projekt wsparli: 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie; Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie; Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN Izba Drukarstwa; Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku; Państwowe Muzeum na Majdanku; Muzeum Uniwersyteckie KUL; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie; Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie; Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Wszystkim składamy najserdeczniejsze podziękowania

 

Komitet Organizacyjny: dr Piotr Magier, ks. dr Marek Jeziorański

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 16:09 - Marek Jeziorański