Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2021/22 odbywa się w dwóch etapach w trybie konkursu świadectw i dyplomów:

- od 1 marca do 6 kwietnia 2021 - I etap rejestracji kandydatów cudzoziemców (spoza UE). Komisje rekrutacyjne podejmą decyzję o przyjęciu kandydatów na podstawie konkursu ocen na świadectwach i dyplomach 16 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie elektroniczne wyników na koncie kandydatów nastąpi 19 kwietnia 2021 r.
- od 5 maja br. do 8 lipca 2021 - II etap rejestracji kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców ( obywateli UE) – Ogłoszenie elektroniczne wyników przyjęć na studia I stopnia i jednolite magisterskie nastąpi 13 lipca 2021 r., a na studia II stopnia – 20 lipca br.

 

Nabór na wolne miejsca na wszystkie kierunki rozpoczniemy od 21 lipca br.

Szczegóły i warunki rejestracji.

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2021, godz. 13:58 - Leszek Wojtowicz