Trwa rejestracja kandydatów na studia. Maturzyści mają czas na elektroniczną rejestrację do 8 lipca, a ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi 13 lipca. Rejestracja na studia II stopnia potrwa do 15 lipca, a wyniki zostaną ogłoszone 20 lipca. 

 

Wydział Filozofii zaprasza na unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

Na Wydziale Filozofii prowadzone są również studia w języku angielskim

 

Zapraszamy na studia w nadzwyczajnym miejscu i wyjątkowym środowisku naukowym - na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce! Wydział Filozofii to zespół znakomitych Wykładowców i rozpoznawanych w naszym kraju, Europie i świecie Intelektualistów.

 

Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który został ogłoszony Świętym.

 

Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na wybór konkretnego kierunku studiów lub nie są pewne swoich predyspozycji zawodowych zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier KUL, które proponuje bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym. Pomoże on w zdefiniowaniu mocnych stron kandydata i zaproponuje odpowiednie kierunki kształcenia. Na spotkanie konieczne są zapisy (e-mail: doradca@kul.pl) lub telefoniczne ustalenie terminu: tel. 81 445 41 31.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022, godz. 08:42 - Andrzej Zykubek