Trwa rekrutacja na studia II stopnia INŻYNIERII ŚRODOWISKA!

Kwalifikacja odbywa się w trybie wolnym, tj. w kolejności zgłoszeń, na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Szczegóły na stronie kandydat. kul.pl lub telefonicznie 81 45 45 501

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

STUDIA II STOPNIA, MAGISTERSKIE
3 semestry (1,5 roczne)
stacjonarne
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA to dziedzina wiedzy stosowanej, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko.
Inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

 

laborat

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 13:30 - Małgorzata Wolak