Zapraszamy na studia:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

inz_mater 

STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
7 semestrów (3,5 letnie) | stacjonarne

 

Inżynieria materiałowa to obecnie jeden z "kierunków przyszłości" ze względu na nieustanny postęp w dziedzinie materiałów: głównie nano- oraz biotworzyw. Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu, dlatego też specjaliści w tej dziedzinie są nieustannie poszukiwani przez pracodawców. W dzisiejszych czasach dysponujemy materiałami pozwalającymi na budowę maszyn działających w przestrzeni kosmicznej czy biomateriały ratujące życie, dzięki zastąpieniu niektórych organów człowieka. Inżynieria materiałowa zajmuje się kształtowaniem właściwości materiałów przez zmianę ich struktury, tworzeniem nowych produktów na bazie materiałów kompozytowych, nanomateriałów czy biomateriałów.

Zarejestruj się TUTAJ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

inz_srod4  

STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
7 semestrów (3,5 letnie) | stacjonarne

 

STUDIA TECHNICZNE II STOPNIA MAGISTERSKIE
3 semestry (1,5 roczne) | stacjonarne - nabór letni (luty 2021)

 

Inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne
skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze. Inżynieria środowiska tworzy
podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania
człowieka na środowisko. 
SPECJALNOŚCI:
• ZASOBY WODNE – ICH ZANIECZYSZCZENIE I UZDATNIANIE
• REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Zarejestruj się TUTAJ

DIETETYKA

dietetyka2  

STUDIA I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM
6 semestrów (3-letnie) | stacjonarne


Dietetyka to nauka zajmująca się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego, oceny stanu odżywienia, wzajemnego
wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobiegania chorobom zależnym od żywienia, kontrolowania jakości produktów
żywnościowych i warunków ich przechowywania, biochemicznymi podstawami żywienia, psychologią żywienia.
Dietetyka dostarcza informacje niezbędne do opracowania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z właściwym
stylem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
SPECJALNOŚCI:
• PORADNICTWO ŻYWIENIOWE
• DIETETYKA KLINICZNA

Zarejestruj się TUTAJ

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020, godz. 08:55 - Małgorzata Wolak