logo_plbyua funded_by_ue

 

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie zespołu projektowego, po raz drugi w Narodowym Uniwersytecie Technicznym (LNTU) w Łucku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego i ukraińskiego zespołu projektowego - kierownik projektu, kierownik merytoryczny, specjalista ds. finansów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL) oraz kierownik merytoryczny, specjalista ds. finansów z LNTU. Do uczestników spotkania dołączył również Rektor LNTU.

Dwudniowe spotkanie przebiegało zgodnie z zaplanowaną agendą (do pobrania: j. angielski/j. ukraiński): badania kwestionariuszowe - omówienie struktury kwestionariusza i metodologii badań; organizacja i realizacja szkoleń z kompetencji społecznych dla funkcjonariuszy służb granicznych; organizacja i realizacja studiów podyplomowych na KUL - program studiów, wybór kadry akademickiej, podwójne dyplomowanie; budżet projektu - charakterystyka proponowanych zmian; audyt projektu; podsumowanie spotkania oraz propozycja terminu kolejnego spotkania w Lublinie.

Dodatkowo, przedstawiciele polskiego i ukraińskiego zespołu projektowego uczestniczyli także w międzynarodowej konferencji pn. "The First International Scientific and Practical Conference: Internationalization of Education: Enhancing the Values and Quality" (Łuck, 12-13 kwietnia 2019 r.), podczas której kierownik merytoryczny projektu, dr. hab. W. Gizicki, prof. KUL, zaprezentował główne założenia i cele projektu.

 

Więcej [+]

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2020, godz. 16:28 - Kamil Dębiński