Instytut Europeistyki,

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KUL
Fundacja Rozwoju KUL
Fundacja Konrada Adenauera

zapraszają na konferencję:

 

Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej

 

27 październik 2015 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

ul. Spokojna 1, s. CI 204

 

Program konferencji:

 

10.00 – Powitanie gości

 

10.15 – 12.15 I panel

(przewodniczy - dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, Prezes Towarzystwa Studiów Europejskich, grupa lubelska)

Emigracja po II wojnie światowej – uwarunkowania historyczno-polityczne - dr hab. Sławomir Łukasiewicz (KUL/IPN)
Emigracja solidarnościowa - uwarunkowania historyczno-polityczne - dr hab. Patryk Pleskot (IPN, PWSZ Oświęcim)
Geografia emigracji polskiej po II wojnie i w okresie "Solidarności" – studium porównawcze - dr hab. Janusz Wróbel (IPN)
Struktury organizacyjne polskiej emigracji w Niemczech - Konsul Jolanta Róża Kozłowska

 

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

 

12.30 – 14.30 II panel

(przewodniczy - dr Edyta Krzysztofik KUL)

Obywatelstwo Unii Europejskie i prawa migracyjne obywateli państw członkowskich - dr Renata Maria Pal (KUL)
Polskie migracje sezonowe do Niemiec jako struktura długiego trwania - Maria Piechowska (Ośrodku Badań nad Migracjami UW)
Prawa obywatelskie Polaków w Niemczech - dr Janusz Karp (UJ)
Miejsce zamieszkania dziecka jako przesłanka właściwości sądu w rodzinnych sprawach transgranicznych w Unii Europejskiej - dr Marcin Sokołowski (UAM)
Zasady licencjonowania banków w systemie jednolitego paszportu europejskiego - dr Michał Chajda (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech - dr Małgorzata Ganczar (KUL)
Rola Polski i Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej - dr Anna Kosińska (KUL)

 

14.30 – Dyskusja

 

15.00 – Zamknięcie obrad

 

15.15 - Lunch

 

 

 

 


Komitet organizacyjny:
dr E. Krzysztofik
dr hab. S. Łukasiewicz
dr R. M. Pal

 

Komitet Naukowy:
dr hab. M. Szewczak
dr hab. E. Szczot,

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015, godz. 22:38 - Paweł Wojtasik