Twój Eko-kalendarz

 

Styczeń

 

9   stycznia - "Dzień Ligi Ochrony Przyrody"

11 stycznia - "Dzień Wegetarian"

28 stycznia - 2 lutego - "Światowy Tydzien Mokradeł"

 

Luty

 

2   lutego - "Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych"

11 lutego - "Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej"

 

Marzec

 

21 marca - "Światowy Dzień Leśnika"

22 marca - "Światowy Dzień Wody" (World Water Day) i "Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego" (Baltic Day)

23 marca - "Światowy Dzień Lasu" i "Dzień Meteorologii i Pogody"

25 marca - "Dzień Świętości Życia"

 

Kwiecień

 

1   kwietnia - "Międzynarodowy Dzień Ptaków"

1-7 kwietnia - "Tydzień Czystości Wód"

5   kwietnia - "Dzień Leśnika i Drzewiarza" (Polska)

7   kwietnia - "Światowy Dzień Zdrowia" (World Health Day)

10 kwietnia - "Dzień Służby Zdrowia" (Polska)

18 kwietnia - "Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków"

22 kwietnia - "Dzień Ziemi" (Eart Day)

 

Maj

 

 

2.  sobota maja - "Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu"

5   maja - "Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego"

8   maja - "Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca"

15 maja - "Święto Polskiej Niezapominajki"

24 maja - "Europejski Dzień Parków Narodowych"

31 maja - "Światowy Dzień bez Papierosa"

 

Czerwiec

 

5   czerwca - "Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego"

6   czerwca - "Dzień bez Samochodu" (Car-Free Day)

17 czerwca - "Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą"

18 czerwca - "Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO"

 

Lipiec

 

25 lipca - "Dzień Bezpiecznego Kierowcy"

 Sierpień

 

19 sierpnia - "Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej"


 

Wrzesień

 

2. sobota września - "Światowy Dzień Pierwszej Pomocy"

16 września - "Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej" (World Ozone Day)

16-22 września - " Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu"

22 września - "Europejski Dzień bez Samochodu"

24 września - "Sprzątanie Świata"

 

Październik

 

 

4   października - "Dzień św. Franciszka" (patrona ekologów), "Światowy Dzień Ochrony Zwierząt"

13 października - "Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym"

16 października - "Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem"

18 października- "Światowy Dzień Monitoringu Wód"

 

Listopad

 

25 listopada - "Światowy Dzień Rzucania Palenia" i "Dzień bez Futra", (No Fur Day)

28 listopada - "Międzynarodowy Dzień bez Zakupów"

 

Grudzień

 

10 grudnia - "Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka"

29 grudnia - "Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej" (ONZ)

 

 

 

 

Autor: Piotr Olędzki
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2011, godz. 19:35 - Piotr Olędzki