tygiel_200

 

W dniach 22-23 września 2010 r. w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki odbył się TYGIEL Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, w którym uczestniczyło również nasze koło.

 

TYGIEL to największa studencka impreza naukowa w województwie lubelskim. To doskonała okazja do zaprezentowania dorobku organizacyjnego oraz działalności naukowej i artystycznej Studenckich Kół Naukowych Uczelni Lubelskich na forum międzyuczelnianym.

 

Ideą Kongresu jest zapoznanie się STUDENTÓW z różnych Uczelni Lubelskich z ich działalnością naukową, a przede wszystkim propagowanie nauki i zachęcenie młodzieży uczącej się do podejmowania studiów wyższych.

 

Podczas kongresu odbyło się ponad 50 prezentacji przygotowanych przez różne koła naukowe. Tematyka była oczywiscie bardzo różnorodna, a co za tym idzie i ciekawa. Obrady podzielono tematycznie na:

- Panel medyczno–chemiczny

- Panel humanistyczno–przyrodniczy

- Panel techniczny

 

Referaty, na podstawie których przygotowano głoszone prezentacje znajdą się w publikacji elektronicznej oraz w wersji drukowanj.

 

Przedstawiciele naszego koła: Weronika Goraj, Magdalena Malec, Renata Sieńko przygotowały referat pt. Edukacja ekologiczna w praktyce na przykładzie działalności Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska KUL. Prezentację referatu oraz działalności KNSOS KUL JPII przygotowała i wygłosiła Renata Sieńko.

 


 

23 września dodatkowo odbyła się sesja plenerowa.  Była ona okazją do zaprezentowania pasji, zainteresowań naukowych i pozanaukowych studentów.

 

W Kongresie wzięli udział również goście specjalni: 

- mgr Jarosław Gajda - Publikacje cyfrowe w środowisku akademickim.

- prof. dr hab. Dobiesław Nazimek - Nauka - możliwości rozwoju i zagrożenia cywilizacyjne.

- mgr Marcin Waciński - Ocalić od zapomnienia, fascynacje historią techniki.

 

zobacz zdjęcia w galerii!!!

 

Więcej o TYGLu na stronie LFN

oraz na facebook

 

 


Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2010, godz. 23:40 - Weronika Goraj