Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie odbyły się 28 kwietnia 2014 roku. Dzięki odbytym zajęciom uczestnicy dowiedzieli się o obiegu wody, zanieczyszczeniach jakie występują w wodzie jak również o organizmach wskaźnikowych. Po krótkim wstępie mogliśmy przejść do części praktycznej podczas której uczniowie mogli zbadać właściwości fizyko-chemiczne wody zarówno tej pobranej z wodociągu jak i z rzeki „Wisły”. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2014, godz. 14:10 - Angelika Żurawska