Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Andrzejowi Podrazie, prof. KUL, pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych KUL, tytuł profesora nauk społecznych.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020, godz. 15:27 - Maria Mazurek-Olszowa