Mykolo Romerio universitetas // Wydział Technologii Społecznych (Litwa)
Państwowy Uniwersytet Medyczny O.O. Bohomolca w Kijowie // Wydział Psychologii Medycznej (Ukraina)
Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie // Instytut Psychologii (Ukraina)
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska)

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2014, godz. 22:43 - Mirosław Rewera