Warunkiem uczestnictwa w konferencji „Filozofia streetworkingu” jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mailowy: streetworking-kul@wp.pl.

Termin rejestracji upływa z dniem 25 października 2013.

Udział w konferencji jest płatny. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnikom:

  • Materiały konferencyjne
  • Publikację „Granice streetworkingu”
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Lunch (bar kanapkowy, ciastko, napoje ciepłe i zimne).

 

 

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

  • Do 30.09.2013 – 90 zł
  • Od 01.10.13. do 28.10.13. – 110 zł 
  • Od 29.10.13. do 04.11.13. – 120 zł

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO Bank Polski 62 1020 3219 0000 9902 0074 3740

 

Z dopiskiem: STREETWORKING, imię i nazwisko uczestnika konferencji 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2013, godz. 15:30 - Ewa Zięba