PROJEKT PROMENTORS

Projekt Promentors - "Promoting Mentors' Work in Education"  dotyczy
podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli w uczelniach Izraelskich
poprzez opracowanie nowatorskiego programu mentoringu nauczycielskiego.
Bierze w nim udział 9 uczelni wyższych z Izraela kształcących
nauczycieli oraz 4 uczelnie europejskie (University of Exeter,
University of Jyvaskyla, University of Bucharest oraz KUL). Pracownicy
IP KUL w roku 2020 uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach
projektowych (lipiec, wrzesień, listopad). Przygotowali także raport
dotyczący modelu mentoringu w Polsce (Community Model of Teacher
Mentoring) oraz raport dotyczący wspierania nauczycieli zaczynających
pracę zawodową w naszym kraju. W projekcie przygotowano także
innowacyjne sylabusy zajęć z zakresu mentoring nauczycielskiego, które
obecnie są realizowane w Izraelu. Jednym z zadań projektu jest także
konferencja podsumowująca projekt, która zaplanowana jest w KUL w marcu
2022.

 

promentors_2020

 

 

PROJEKT „MORE OPPORTUNITIES FOR EVERY CHILD: EARLY DETECTION OF CHILD DIFFICULTIES IN KINDERGARTEN"

 

16 lipca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ KA202 Cooperation for innovation and the exchange of good practices zatwierdziła pozytywnie i przyjęła do realizacji Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o charakterze naukowo-badawczym, który nosi tytuł: „More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten” [Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu].

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Universita Cattolica del Sacro Cuore (Włochy) a partnerami projektu są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (budżet KUL: 47 932.00 EUR), Universidad Pontificia Comillas (Hiszpania), Université Catholique de l'Ouest (Francja), Istituto Comprensivo «G. FALCONE e P. BORSELLINO (Włochy), Istituto Comprensivo "Gabrio Piola" (Włochy), Miejskie Przedszkole nr 5 (Puławy, Polska), Norte Dame de la Source (Francja), Institución Profesional Salesiana (Hiszpania).

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE). Projekt jest realizowany od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

Kierownikiem zespołu merytorycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dr Barbara Borowska. Członkami zespołu merytorycznego są: dr Klaudia Martynowska oraz dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Funkcję eksperta pełni prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Prowadzenie biura projektu oraz obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL. Osobą reprezentującą Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach jest mgr Iwona Chmurzyńska pełniąca funkcję Dyrektora placówki

 

https://progetti.unicatt.it/moec-home

Autor: Anna Badora
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2021, godz. 21:51 - Anna Badora