Ukazał się 2. zeszyt 68. tomu Roczników Filozoficznych.

 

Zapraszamy do lektury interesujących artykułów poświęconych epistemologii Kartezjusza.

 

 

 

 
Edited by Przemysław Gut & Arkadiusz Gut
 
The project is funded by the Minister of Science and Higher Education
under the programme „Regional Initiative of Excellence” for 2019-2022,
no. 028/RID/2018/19, amount of funding: 11,742,500 PLN
 
 
Full Issue
 
 
 
Articles
 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2020, godz. 11:40 - Andrzej Zykubek