Roczniki Kulturoznawcze Tom 13 Nr 2 (2022)

 

ONLINE

 

RENE GIRARD I CHRZEŚCIJAŃSTWO

 

 

 

OD REDAKCJI

  • Chrześcijaństwo w świetle antropologii Rene Girarda (Piotr Pasterczyk) | 7

 

ARTYKUŁY

  • Józef Niewiadomski, Nawrócenie jako źródło poznania. Rene Girard i jego teoria mimetyczna (Streszczenie / Summary) | 11
  • Ks. Adam Romejko, Teoria mimetyczna z perspektywy teologii fundamentalnej (Streszczenie / Summary) | 35
  • Małgorzata Gruchoła, Przemoc w konsekwencjach pandemii COVID-19: analiza społeczno-kulturowa (Streszczenie / Summary) | 49
  • Małgorzata Sławek-Czochra, To Avoid a Scapegoat Mechanism. Perception of COVID-19 Vaccination among Inhabitants of EU - a Study Based on the Reports of the Eurobarometer (Summary / Streszczenie) | 81

 

KOMUNIKATY

  • Wolfgang Palaver, Peace in Times of War: Girard’s Mimetic Theory Complemented by Gandhi’s Ethics of Nonviolence | 107

 

RECENZJE

  • Mangala Fonseka and Athula Manawaduge. A Guide to Academic Writing and Research Reports, Nugegogda 2019 (Anuradha lddagoda) | 113
  • Nathan Jurgenson. Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych, Kraków 2021 (Magdalena Szulc) | 115

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.08.2022, godz. 18:14 - Andrzej Zykubek