Mary Jo Cysewski (USA) i Chris Nowakowski (Kanada) wraz z Piotrem T. Nowakowskim

 

 

 

 

Magdalena Łuka i Mirosław Rewera

 

 

 

 

Wielonarodowa grupa uczestników konferencji

 

 

Zdjęcia wykonane przy okazji udziału Mirosława Rewery, Jadwigi Daszykowskiej, Magdaleny Łuki i Piotra T. Nowakowskiego w „ICSA Annual International Conference”, International Cultic Studies Association (USA), Info-Cult/Info-Secte, Montreal (Kanada), Uniwersytet Montrealski (Kanada), 5-7 lipca 2012.

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015, godz. 09:53 - Mirosław Rewera