Uniwersytet Jagielloński

3 grudnia 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Zakres współpracy dotyczy prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie projektowania nowych substratów SERS dla celów diagnostycznych dysfunkcji nabłonka i obejmuje współpracę pracowników naukowych, korzystania z aparatury badawczej będącej na wyposażeniu Stron, jak również pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych celów.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona