Uniwersytet Otwarty został utworzony w 2012 roku. Naszym celem jest otwieranieuo_logo-page-001_-_kopia Uczelni na bardzo szerokie grono odbiorców. Słuchaczem UO może zostać każdy bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, czy obywatelstwo.

Wychodząc naprzeciw potrzebie kształcenia się przez całe życie, UO umożliwia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym odkrywanie i rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji.

Podtrzymujemy kontakt ze szkołami objętymi patronatem naszej Uczelni oraz z nią współpracującymi i szkołami zrzeszonymi w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II. Współpracujemy również z licznymi instytucjami zewnętrznymi - krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in. Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urzędem Miasta Lublin, Bankiem Pekao SA, Narodowym Bankiem Polskim, Związkiem Lubelskich Parków Krajobrazowych, a także Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku i Uniwersytetem Św. Tomasza w Minnesocie, Uniwersytetem Notre Dame w Indianie, oraz wieloma innymi.

Staramy  się zachowywać elastyczność w stosunku do potrzeb naszych odbiorców przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości organizowanych przedsięwzięć. Pozwala to na przygotowywanie różnorodnej oferty, wykraczającej poza standardową działalność Uniwersytetu.

Jakie więc aktywności proponujemy naszym odbiorcom? Są to między innymi: wykłady i warsztaty dla grup szkolnych – uczniów na każdym etapie edukacji; kursy i szkolenia dla młodzieży i dorosłych – słuchaczy indywidualnych; programy edukacyjne dla osób z zagranicy; wydarzenia o charakterze otwartym; wystawy oraz aktywności skierowane do studentów zagranicznych KUL. W związku z obecnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Uniwersytetu i placówek edukacyjnych nasze działania przeniosły się do przestrzeni wirtualnej, realizujemy je w formie zdalnej.

Do tej pory z propozycji Uniwersytetu Otwartego skorzystało ponad 20 tysięcy osób, dzięki czemu oferta staje się rozpoznawalna. Rosnąca liczba uczestników organizowanych przez UO wydarzeń i podejmowanych inicjatyw zachęca do dalszego ich prowadzenia oraz do organizowania nowych przedsięwzięć. Działania te przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku KUL w szeroko pojętym otoczeniu społecznym.

Zapraszamy do obejrzenia strony poświęconej obchodom 5-lecia UO