Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie decyzji  z 29 kwietnia 2019 r. przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2019, godz. 15:27 - Maria Mazurek-Olszowa