Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie decyzji  z 29 kwietnia 2019 r. przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019, godz. 09:22 - Grzegorz Tutak