Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Instytut Europeistyki, Katedra Prawa Unii Europejskiej

Dział Koordynacji Programów Europejskich

Tel. +48 81 445 41 66, fax. +48 81 445 41 65, e-mail: olimpiada@kul.pl

 

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej

 

 

Zgodnie z pkt 66. regulaminu Oolimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej "Laureaci i finaliści Olimpiady wiedzy o integracji europejskiej mogą być zwolnieni w części lub całości z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 169 ust. 6)."

 

PONIŻEJ UMISZCZAĆ BĘDZIEMY LINKI Z INFORMACJAMI NA W/W TEMAT

 

 

KUL: jestem-laureatem-olimpiady,12474.html

 

Uniwersytet Warszawski Uchwała

 

Uniwersytet Wrocławski Uchwała

 

Uniwersytet Jagielloński: Uchwały do pobrania

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Uchwała UE Kraków

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uniwersytet Opolski Uchwała

 

Uniwersytet Gdański Uchwała

 

Uniwersytet Łódzki  Uchwała

 

PWSTE w Jarosławiu  Uchwała

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwała + Załącznik

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2013, godz. 13:22 - Piotr Siemaszko