W dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 13,00 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poświęcone osobie i dziełu Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu. Najlepsze życzenia przekazali Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi: Dziekan Wydziału, prof. Andrzej Kuczumow w imieniu całej Społeczności Akademickiej, Janusz Zarzeczny Starosta Stalowowolski , Ryszard Sęczyk w imieniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli , ks. Bartłomiej Krzos Pełnomocnik Rektora KUL. 

 

bp_frankowski

 

Więcej [+]

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017, godz. 10:32 - Małgorzata Wolak