25 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Był orszak w strojach akademickich, msza święta, wręczenie dyplomów, podziękowania i gratulacje.

Uroczystość rozpoczęła się orszakiem absolwentów i wykładowców w strojach akademickich, który przeszedł przy dźwiękach werbli spod budynku KUL przy ul. Kwiatkowskiego do Kaplicy Akademickiej.

Mszę św. koncelebrowali JE Ks. Edward Frankowski, Biskup Senior Diecezji Sandomierskiej, Ks. Prałat Mariusz Kozłowski, długoletni duszpasterz akademicki, obecnie proboszcz parafii w Gorzycach; ks. dr hab. Roman Sieroń, dyrektor Instytutu Pedagogiki KU i ks. Marcin Hanus, proboszcz tutejszej parafii pw. św. Jana Pawła II.

Po mszy przyszedł czas na kluczową część uroczystości – wręczenie dyplomów. Dyplomy wręczał Prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL wraz z Dziekanem Wydziału prof. dr hab. Andrzejem Kuczumowem oraz dyrektorami Instytutów.

 

Relacje w mediach:

TVK Stella

StaloweMiasto

Stalowka.net

Sztafeta

Stalowa Wola z lotu ptaka

Galeria KUL

 

Więcej [+]

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019, godz. 13:16 - Małgorzata Wolak