Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow i Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli Pani Jolanta Róża Kozłowska

mają zaszczyt zaprosić na

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015

Gość Honorowy, Pan Profesor Bohdan Cywiński wygłosi wykład pt. „Polityczne perspektywy Europy Wschodniej i Środkowej”

Uroczystość odbędzie się 3 lipca 2015 r. o godz. 14:00 w Auli Uniwersyteckiej im. „Solidarności” ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola

 

Program:

14.00  Msza św. w Kaplicy Akademickiej Przewodniczenie: JE Ks. Bp. Edward Frankowski

15.00  Uroczystość w Auli Uniwersyteckiej 

1. Słowa powitalne: prof. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS KUL, Jolanta Róża Kozłowska, Prezes Fundacji Uniwersyteckiej 

2. Uroczysty wykład prof. Bohdana Cywińskiego

3.  Wystąpienie dr hab. Urszuli Paprockiej– Piotrowskiej, prof. KUL – Prorektora KUL

4. Wręczenie dyplomów absolwentom

5.  Wręczenie nagród i wyróżnień FU dla studentów i doktorantów

6. Wystąpienie przedstawiciela absolwentów

7.  Wystąpienie przedstawiciela władz samorządowych

8.  Słowo JE ks. bp. dr Edwarda Frankowskiego – Fundatora i Założyciela FU

Bufet z ciepłymi i zimnymi napojami

 

Bohdan Cywiński – wybitny historyk warszawskiej szkoły idei, opozycjonista i działacz społeczny, profesor nauk humanistycznych, publicysta. Jeden z inicjatorów powstania NSZZ „Solidarność”, współtwórca Porozumienia Sierpniowego, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. Doradca prezydenta RP Lecha Wałęsy oraz premiera Jana Olszewskiego. Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 14 czerwca 2006 za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w pracy w „Tygodniku Solidarność”, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015, godz. 11:23 - Rafał Podleśny