Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Johnowi Ravenowi

kul_plakat_2019_dhc_raven-1 Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Johnowi Ravenowi, która odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00, w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Prof. John Raven – profesor psychologii z Wielkiej Brytanii; B.Sc. (Psychology) uzyskał w Uniwersytecie Aberdeen w 1959; następnie w 1960 tytuł Dip. Soc. Psychol. w London School of Economics; stopień naukowy Ph.D. uzyskał w Trinity College w Dublinie w 1982. Zasługą i wkładem prof. Johna Ravena do psychologii jako nauki jest konstrukcja, walidacja, standaryzacja oraz normalizacja w skali światowej testów psychologicznej diagnostyki inteligencji. Testy te znalazły szerokie zastosowanie w badaniach nad myśleniem systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie. Okazały się m.in. przydatne w profilaktyce wypadków drogowych. Stworzył on również koncepcję nowych sił społecznych i psychologicznych, takich jak czynniki poznawcze, społeczne, uczenie się oraz potencjalność zawarta w edukacji, które mogą się istotnie przyczynić do rozwoju społeczności zrównoważonych. Koncepcja ta, nawiązując do idei bogactwa narodów Adama Smith’a, wskazuje na możliwości wynikające z systemowego powiązania kompetencji człowieka z jego systemem wartości oraz celami zorientowanymi bardziej prospołecznie na rozwój dobra wspólnego. Przez wiele lat współpracował w zakresie naukowym i dydaktycznym z Wydziałem Nauk Społecznych KUL.

 

Program uroczystości:

  • Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
  • Odczytanie uchwały Senatu
  • Wygłoszenie laudacji: prof. dr hab. Adam Biela
  • Odczytanie i wręczenie dyplomu
  • Wykład Doktora Honoris Causa

 

Uroczystość uświetni Chór KUL.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019, godz. 12:09 - Grzegorz Tutak

Utworzenie: 2019-03-13