Rozprawy doktorskie są archiwizowane w Repozytorium obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

 

 

Celem przygotowanego szkolenia jest prezentacja aktów prawnych dotyczących rozpraw doktorskich oraz podstawowych zagadnień w zakresie ochrony prawnoautorskiej utworów naukowych, umów i licencji oraz przygotowania prac do publikacji w Internecie.

 

 

 

Autor: Katarzyna Spira
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019, godz. 09:00 - Katarzyna Spira