Stalowowolski Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II świętował uznanie zasług i wysokiej jakości pracy dydaktyczno-naukowej swoich nauczycieli akademickich. Liczne grono wykładowców udało się na zaproszenie Rektora KUL do Lublina, gdzie 18 grudnia 2012 odznaczeni zostali odznaczeniami Prezydenta RP i medalami Komisji Edukacji Narodowej pracownicy naukowi KUL WZNoS w Stalowej Woli.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w prestiżowej auli Collegium Jana Pawła II na KUL w Lublinie. Spotkanie rozpoczął wystąpieniem Rektor KUL, Jego Magnificencja Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński. W dalszej części poprowadził je Prorektor ds. Nauki i Rozwoju KUL, O. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Odznaczenia wręczała Wojewoda Lubelski Prof. Jolanta Szołno-Koguc. Całość przebiegu uroczystości zaaranżowana była według wymaganych zasad ceremonii dyplomatycznej. Wśród nagrodzonych osób znalazły się osobistości świata nauki od wielu lat związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,  znane także w szerokich kręgach społecznych w kraju i na świecie.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została za ofiarną działalność publiczną dr Ewa Sęk, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania, kierowanej przez Ks. Prof. KUL dr hab. Romana Bogusława Sieronia. Jest to niewątpliwy zaszczyt dla całego środowiska Instytutu Pedagogiki, a także współpracującego z nim od wielu lat Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, którego nagrodzona jest inicjatorką i dyrektorem. Medalem Złotym  za Długoletnią Służbę odznaczany został  Prof. KUL dr hab. Edmud Juśko – kurator Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji i kierownik Katedry Zarządzania Oświatą – Medalami Srebrnymi Dr Barbara Wolny – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Dr Jan Mróz – adiunkt w Katedrze Makrostruktur Społecznych w Instytucie Socjologii – Medalami Brązowymi za Długoletnią Służbę zostali nagrodzeni: Dr Jadwiga Daszykowska – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, Dr Magdalena Łuka – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji, Dr Danuta Grzesiak-Witek – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej -  Medalami Komisji Edukacji Narodowej: Ks. Prof. KUL dr hab. Roman Bogusław Sieroń – kierownik Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania i Dr Piotr Tomasz Nowakowski – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji.

Niewątpliwie zdarzenie to wpłynęło na dobry wizerunek pracy akademickiej środowiska KUL w Stalowej Woli. Zbiegło się to z pozytywną oceną Pedagogiki na KUL w Stalowej Woli przez Państwową Komisję Akredytacyjną, której wizytacja miała miejsce w ostatnim roku i świadczy o prężnej i profesjonalnej działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Pedagogiki kierowanego przez Prof. KUL dra hab. Edmunda Juśko oraz całego WZNoS w Stalowej Woli kierowanego przez Prof. dra hab. Andrzeja Kuczumowa i Ks. Prof. KUL dra hab. Romana Sieronia.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2013, godz. 23:54 - Rafał Podleśny