Wykaz stopni i tytułów naukowych uzyskanych przez pracowników
Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

 

 • Maciej Romaniuk - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, nadany w dniu 6 lipca 2018 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
 • Magdalena Lubiarz - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo, nadany w dniu 19 września 2017 r. uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • ks. Tadeusz Guz - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 lutego 2017 r.
 • Małgorzata Charytanowicz - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, nadany w dniu 14 kwietnia 2016 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
 • Piotr Szkołut - stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalność: architektura krajobrazu, nadany w dniu 14 października 2015 r. uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Ochrona walorów krajobrazowych dawnej Puszczy Osieckiej.
 • Przemysław Rutka - stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, nadany w dniu 26 czerwca 2015 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskie Akademii Nauk na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Efektywne algorytmy dla klasycznych ortogonalnych transformacji. Rada Naukowa IBS PAN podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.
 • Jan Kamiński - stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalność: architektura krajobrazu, nadany w dniu 24 lutego 2015 r. uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Osiedle ekologiczne a krajobraz.
 • Michał Dolecki - stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki, specjalność: sztuczna inteligencja, nadany w dniu 25 listopada 2014 r. uchwałą Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Klasyfikacja czasu synchronizacji sieci Tree Parity Machine używanych do uzgadniania kluczy kryptograficznych.
 • Ewa Mackoś-Iwaszko - stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo, nadany w dniu 25 listopada 2014 r. uchwałą Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Wybrane grupy owadów i pajęczaków zasiedlających drzewa liściaste zieleni miejskiej Lublina.
 • Paweł Wójcik - stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, nadany w dniu 17 listopada 2014 r. uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Zastosowanie wielomianów Fabera w równaniach całkowych mocno osobliwych.
 • Beata Kraska - stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, nadany w dniu 10 października 2014 r. uchwałą Rady Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Obrona odcinka.
 • Ewa Trzaskowska - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo, nadany w dniu 24 marca 2014 r. uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina
 • Marcin Gawlicki - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalność: historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, nadany w dniu 9 października 2013 r. uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951. Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wyróżniła rozprawę habilitacyjną.
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, godz. 10:42 - Anna Położyńska