PROGRAM

V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Z CYKLU „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

 

Temat przewodni:

„Wędrówką jedną życie jest człowieka” – podróż w perspektywie biograficznej 

Organizatorzy konferencji:

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wraz z

Fundacją „Biografie Codzienności”

 

Miejsce: Campus Majdanek, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin

sala DMMIII-19, 22 stycznia 2018 r., godz. 10:00

 

Program konferencji:

10:00 – OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE (sala DMMIII-19)

 

- ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

 

PANEL I

Prowadząca: dr Małgorzata Kutyła (AI)

10:00 – 16:00

(sala DMMIII-19)

 

Dr Małgorzata Kutyła (AI), Podróż jako ważny rodzaj punktu zwrotnego w biografii

Dr Andrzej Konachowicz (LIKP), Polscy duchowni prawosławni poza granicami kraju

– przyczynek do badań

Mgr Marlena Stradomska (UMCS), Wędrówka ku śmierci – czy możliwa jest profilaktyka samobójstw?

Mgr Sylwia Zubrzycka (UMCS), Oblicza turystyki biograficznej we współczesnym społeczeństwie

Mgr Konrad Harasim (UMCS), List pożegnalny samobójcy – mapa przebytej drogi czy planowanej podróży?

Mgr Magdalena Gajderowicz (KUL), Jedna z najtrudniejszych dróg, jaką mógł przebyć człowiek. Podróż więźniów do obozu na Majdanku w perspektywie narracji biograficznych

Karolina Winiarczyk (UP), Samotna wędrówka jako początek nowego życia w biografii Cheryl Strayed

Mgr Joanna Kata (UMCS), Podróż oczyma dziecka – wspomnienia wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej

Karolina Ciepiela (KUL), Wpływ podróży na rozwój dziecka

Mgr Beata Kuźniarowska (UR), Wędrówki codzienności jako fundament życia człowieka

Mgr Tomasz Słapczyński (UJ), Uchodźcy, migranci i bezpaństwowcy w prawie międzynarodowym – nowa wędrówka ludów

Mgr Katarzyna Hryszan (KUL), Życie człowieka jako droga do świętości – rozważania z perspektywy antropologicznej

Weronika Bator (UMCS), Podróże sposobem kształtowania naszego myślenia

Mgr Angelika Roczniak (KUL), Internet – jako miejsce podróży współczesnych nastolatków w kontekstach rozwojowo-egzystencjalnych

Mgr Weronika Gigilewicz (KUL), Fomo sapiens w kulturze transparencji człowiek podróżujący wszędzie i w każdej chwili

Mgr Rafał Bielecki (UP), Perspektywy rozwoju turystyki biograficznej w Polsce

Mgr Agata Szczepanek (UJK), Podróż w coraz lepiej znane

Mgr Agata Waszkiewicz (UMCS), Psychologiczny wymiar podróży w grze wideo “Rime”

 

PANEL II

Prowadząca: dr Małgorzata Łobacz (KUL)

10:00 – 16:00

(sala DMMIII-20)

 

Dr Małgorzata Łobacz (KUL), Życie człowieka szczególną podróżą ku poszukiwaniu sensu życia

Mgr Joanna Stożek (UJ), Podróż „do Tatrów”/ podróż do wnętrza. O Dzienniku podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego

Mgr Olga Pikul (KUL), Wędrówki górskie jako romantyczna inspiracja pejzaży Caspara Davida Friedricha

Liliia Hrytsai (UMCS), Krzysztof Kolumb – postać kontrowersyjnego odkrywcy Ameryki

Mgr Michał Dworski (KUL), Podróże dyplomatyczne Józefa hr. Potockiego

Ks. Mgr lic. Andrzej Jasnos (KUL), Podróż bez powrotu? Biografia Agnes Bojaxhiu

ze Skopje

Mgr lic. Andrei Ahapau (KUL), Św. Maksymilian Kolbe – wędrowny ewangelizator

Mgr Marcin Murzyn (UP), Nowa metafizyka na nowe tysiąclecie. Uwagi na temat życia i twórczości filozoficznej Henryka Skolimowskiego

Mgr Małgorzata Penińska (KUL), Podróże Kraszewskiego (wybrane aspekty)

Mgr Urszula Maja Krzyżanowska (KUL), Motyw wędrówki w biografii Fridy Kahlo

Mgr Marcin Złoty (UŁ), Bezludna wyspa życiodajną przystanią – podróże Alexandra Selkirka

Patrycja Złoty (PŁ),Christopher McCandless – powrót do korzeni

Mgr Tomasz Kasza (UR), Podróż Weisera Dawidka odzwierciedleniem biografii autora

Mgr Janusz Kawa (UR), „Mit szklanych domów” – obraz tułacza szukającego swojego miejsca w świecie jako krytyka Polski niepodległej

Mgr Agata Starownik (UW), „Dokąd idę? Do Słońca”. Mit podróży u Edwarda Stachury

Mgr Patrycja Olejniczak (UMCS), Dwa spojrzenia na jedną biografię – realno-magiczny portret podróżnika w filmie Duża Ryba Tima Burtona

Mgr Anna Oleszczuk (UMCS), (Auto)biograficzne wizje wędrówki w listach J.R.R. Tolkiena

Mgr Dariusz Wajs (KUL), Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka – pielgrzym i turysta

Mgr Karolina Lemierz (KUL), Podróż świętego Brendana Żeglarza – czy to tylko hagiograficzna legenda?

Mgr Paweł Miszczuk (KUL), Podróż inspiracją do rozwoju i zdobywania wiedzy na przykładzie Juwenalisa Charkiewicza

Mgr Katarzyna Sabat (KUL), Josefa Wilfa wędrówka w poszukiwaniu tożsamości

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Edukacyjna podróż po Europie w biografii Fryderyka Hechela

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
dr hab. Grażyna Karolewicz

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. (PWSZ Chełm)
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
ks. prof. zw. Edward Walewander (KUL)
dr Małgorzata Łobacz (KUL)
dr Katarzyna Wołk (UMCS)

dr Izabela Nadolnik

Sekretarz: mgr Katarzyna Sabat (KUL)

 

PROGRAM KONFERENCJI

KOMUNIKAT KONFERENCJA

 

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018, godz. 17:20 - Katarzyna Sabat