Komitet Organizacyjny
V Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii
Instytut Muzykologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


W dniach 21-24 maja 2013 r. w Lublinie odbędzie się V Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Wzorem poprzednich Zjazdów, tegoroczny został zaplanowany jako okazja do prezentacji studenckich prac badawczych, dyskusji nad ich rezultatmi, zacieśnienia kontaktów między młodymi przedstawicielami tej dyscypliny z całego kraju. Zjazd adresowany jest do studentów muzykologii wszystkich stopni (również doktorantów).

 


W czasie czterodniowych obrad zaplanowano 8 sesji, zawierających 20-minutowe referaty lub 10-minutowe komunikaty badawcze na dowolny temat z zakresu badań muzykologicznych. Zgodę na udział i wygłoszenie wykładu wyrazili:

  • prof. Stefan Baier (Hochschule für Katolische Kirchenmusik und Musikpädagogik, Regensburg)
  • dr Ewa Obniska (UKSW Warszawa)
  • dr Agata Sapiecha (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie)

Na czas zjazdu zaplanowano wydarzenia towarzyszące m.in. koncerty (Bractwo Śpiewacze Św. Krzyża z Castelsardo - Sardynia, Zespół Muzyki Dawnej "Il Tempo" pod kierunkiem p. Agaty Sapiechy).

 

 

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w V Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii proszeni są o nadesłanie do dnia 30 marca 2013 r. abstraktów o objętości nie mniejszej niż 1 strona znormalizowanego formatu wraz z dołączoną bibliografią. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, pod adresem: kolomuzyk@gmail.com. Tytuł wiadomości mailowej należy określić jako "Zjazd Studentów Muzykologii". 

Selekcji zgłoszeń dokona komisja w składzie:

  • ks. prof. Robert Bernagiewicz
  • prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
  • prof. Maria Szymanowicz

O włączeniu proponowanych wystąpień do programu Zjazdu ich autorzy zostaną powiadomieni do dnia 10 kwietnia 2013 r.

 

Pozostałe informacje wraz z dokładnym programem zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

 

 

W imieniu organizatorów

Aleksandra Trzos

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

V Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii

Autor: Ewelina Olszówka
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2013, godz. 06:04 - Ewelina Olszówka