Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum
Mikrobiologicznym pt. „Metagenomy różnych środowisk”, które odbędzie się
dniach 17-18 czerwca 2021 r. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się
w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Głównym Organizatorem wydarzenia jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii
SGGW w Warszawie reprezentowana przez dr Agatę Goryluk-Salmonowicz.
Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest
Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL.

Z radością i dumą informujemy, że tegoroczną edycję Sympozjum Patronatem
Honorowym objęli JM ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL
oraz dr hab. Maciej Masłyk, prof KUL, Dyrektor Instytutu Nauk
Biologicznych KUL.

Tematyka konferencji jest związana z badaniami prowadzonymi technikami
metagenomicznymi. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych
umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum
mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie
i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej
wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które,
jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych
danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało
się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Planowana
konferencja będzie zatem okazją do spotkania badaczy wykorzystujących
w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji
nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych
w analizie próbek środowiskowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w konferencji
należy dokonać do dnia 02.05.2021 r. za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na
adres: metagenomy2020@gmail.com

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://ib.sggw.pl/index.php/Metagenomy-2021/

Informacji udziela też dr hab. Agnieszka Wolińska, tel. 81 454 54 56.
Zachęcamy Państwa do udziału.

Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2021, godz. 11:59 - Anita Marszelewska