Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym pt. „Metagenomy różnych środowisk”, które odbędzie się dniach 17-18 czerwca 2021 r. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Głównym Organizatorem wydarzenia jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii SGGW w Warszawie reprezentowana przez dr Agatę Goryluk-Salmonowicz.
Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL.

Z radością i dumą informujemy, że tegoroczną edycję Sympozjum Patronatem Honorowym objęli:

JM ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL oraz

dr hab. Maciej Masłyk, prof KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych KUL.

Tematyka konferencji jest związana z badaniami prowadzonymi technikami metagenomicznymi. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które, jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Planowana konferencja będzie zatem okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych
w analizie próbek środowiskowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do dnia 02.05.2021 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres: metagenomy2020@gmail.com

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://ib.sggw.pl/index.php/Metagenomy-2021/

Informacji udziela też dr hab. Agnieszka Wolińska, tel. 81 454 54 56.
Zachęcamy Państwa do udziału.

Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2021, godz. 11:59 - Anita Marszelewska