Program:

 


10. 00: Prezentacja i powitanie uczestników sympozjum

10.15: Prof. Cezary Taracha (KUL), Hiszpania 1 połowy XVII wieku: od wielkości do dekadencji

10. 45: Ks. prof. Andrzej Witko (PAT, Kraków): Velázquez i jego tajemnice

11.30: Dr  Irena Rolska (KUL):  Wpływy hiszpańskie na kulturę polską w  XVI-XVII wieku

12.00: Dr Jakub Niedoborek (UMCS): Muzyka hiszpańska epoki baroku

12.30: Promocja książki ks. prof. Andrzeja Witko, pt. „Tajemnica Las Meninas"

13.00: Recital gitarowy w wykonaniu Jakuba Niedoborka

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 15:12 - Ireneusz Marciszuk