W dniu 5 czerwca 2018 roku w Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Styl i jakość życia współczesnego człowieka"

W konferencji udział wzięło wielu znakomitych prelegentó z kraj i zagranicy, m.in. prof. David W.Lutz (Holy Cross College, Indiana USA), prof. Anita Solomon (Baltimore USA),dr Adam Okulicz-Kozaryn (New Jersey USA), prof. Grzegorz Grzybek (Uniwersytet Rzeszowski), prof. Wioletta Kałamucka (UMCS Lublin), o. prof. Roman Jusiak (PWSZ Chełm), prof. Liliya Morska (Ivan Franko National University Lwów) i wielu, wielu innych. 

Hasłem konferencji była rodzina i społeczeństwo. Rodzina stanowi ostoje społeczeństwa i plasuje się wysoko w hierarchii wartości większości społeczeństw. Podjęto interdyscyplinarną dyskusje na temat zależności między rodzina a społeczeństwem, na temat struktury, funkcjonowania i przemian współczesnej rodziny o raz perspektyw w społeczeństwie. 

Na zakończenie Zespół Pieśni i Tańca Racławice uświetnił wydarzenie częścią artystyczną. 

 

Więcej [+]

 

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 12:29 - Małgorzata Wolak