PROGRAM

VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Z CYKLU „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

 

Temat przewodni:

Za granicą życia – śmierć w dyskursie biograficznym

Organizatorzy konferencji:

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wraz z

Fundacją „Biografie Codzienności”

 

Miejsce: Campus Majdanek, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin

sala DMMIII-137, 28 maja 2018 r., godz. 10:00

 

Program konferencji:

 

10:00 – OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE (sala DMMIII-137)

 - ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

 

PANEL I

Prowadząca: mgr Urszula Maja Krzyżanowska

10:10 – 15:00

(sala DMMIII-137)

 

Mgr Alicja Rut Rutowicz (KUL, Lublin), Rytuały i obyczaje pogrzebowe Romów w Polsce jako element tożsamości etnicznej

Mgr Sylwia Zubrzycka (UMCS, Lublin), Tanatoturystyka – nowa forma turystyki kulturowej

Mgr Beata Kuźniarowska (UR, Rzeszów), Ceremonie funeralne drogą do innego świata

Mgr Joanna Kata (UMCS, Lublin), Czy po śmierci dziecka można żyć normalnie? Autorefleksja rodziców w obliczu śmierci

Mgr Anita Edyta Wizner (AI, Kraków), Wykluczenie społeczne jako bariera w życiu człowieka

Mgr Patrycja Puchajda (UR, Rzeszów), Wizerunek warstw najuboższych w wybranych powieściach Tadeusza Dołęgi-Mostowicza jako przykład wykluczenia społecznego

w II Rzeczpospolitej

Karolina Winiarczyk (UP, Kraków), Kiedy umierał Bojko

Zuzanna Kopińska (UP, Kraków), Życie po śmierci z perspektywy dziecka

Mgr lic. Andrei Ahapau (KUL, Lublin), Śmierć bliskiej osoby okazją do nawrócenia

Mgr Ewelina Łęgowska (Fundacja Hospicyjna, Gdańsk), Zajęcia popularnonaukowe jako forma przeciwdziałania trudnościom edukacyjnym dzieci w żałobie

Mgr Joanna Dominika Belzyt (KUL, Lublin), Śmierć matki – „wraz z nią skończyła się rodzina”

Mgr Natalia Osińska (KUL, Lublin), Hospicja perinatalne alternatywą dla nienarodzonych

Weronika Bator (UMCS, Lublin), Umysł samobójcy – perspektywa kognitywistyczna

Mgr Angelika Roczniak (KUL, Lublin), Śmierć Matki a jej wpływ na dalsze życie dzieci

na przykładzie biografii Księżnej Diany i Anny Przybylskiej

Mgr Urszula Maja Krzyżanowska (KUL, Lublin), Pojęcie nekrografii i jego pedagogiczny potencjał na przykładzie Fridy Kahlo

 

PANEL II

Prowadząca: mgr Katarzyna Sabat

10:10 – 15:00

(sala DMMIII-20)

 

Mgr Małgorzata Penińska (KUL, Lublin), Ostatnie chwile życia Józefa Ignacego Kraszewskiego

Mgr Agata Szczepanek (UJK, Kielce), „Zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później,

niż ci się wydaje” – mądrość ks. Jana Kaczkowskiego w obliczu śmiertelnej choroby

Mgr Katarzyna Jasińska (UJK, Kielce), „Czas to wszystko, co masz” – Randy Pausch i jego rozważania o życiu w obliczu śmierci

Mgr Marcin Złoty (UŁ), Autorefleksja w obliczu śmierci księdza Wojciecha Kowalczyka

Małgorzata Hubacz (UMCS, Lublin), Śmierć jako wyraz protestu – wspomnienie o Szmulu Zygielbojmie

Mgr Karolina Ludwikowska (UMCS, Lublin), Człowiek w obliczu śmierci – doświadczenia obozowe Viktora Frankla

Mgr Mateusz Adamik (KUL, Lublin), Duch więźnia za granicą obozu. Sens życia jako fenomen pozwalający przetrwać obóz koncentracyjny w logoteorii i wspomnieniach Viktora Emila Frankla

Mgr Magdalena Gajderowicz (KUL, Lublin), Śmierć w obozie koncentracyjnym w świetle relacji więźniów Majdanka

Mgr Paulina Fronczak (UŁ, Łódź), Samobójstwa ludności żydowskiej w Trzeciej Rzeszy

w świetle wybranych wspomnień 

Mgr Katarzyna Sabat (KUL, Lublin), „Na śmierć wychodził z celi spokojnie” – postawa Tadeusza Gajdy „Tarzana” u kresu życia

Katarzyna Dobrowolska (UJ, Kraków), „Umieranie jest sztuką, tak jak wszystko inne”

– motyw śmierci artysty w wybranych spektaklach Pawła Passiniego

Mgr Olga Pikul (KUL, Lublin), Śmierć w pokoju chorego czarne anioły czuwające nad sztuką Edvarda Muncha

Mgr Marta Gudowska (KUL, Lublin), Portrety epitafijne w malarstwie małopolskim XV w.

i I poł. XVI w. – czyli o kreowaniu wizerunku po śmierci

Mgr Dagmara Kottke (KUL, Lublin), Na pograniczu biografii i fikcji literackiej: Śmierć męczeńska w Saint Joan of Arc Vity Sackville-West

Mgr Magdalena Woźniak (KUL, Lublin), Męczeńska śmierć w obronie wiary bł. Karoliny Kózkówny

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Doświadczenie śmierci w biografii – śmierć kliniczna. Studium przypadku

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
dr hab. Grażyna Karolewicz

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
ks. prof. zw. Edward Walewander (KUL)
dr Małgorzata Łobacz (KUL)
dr Katarzyna Wołk (UMCS)

dr Izabela Nadolnik

Sekretarz: mgr Katarzyna Sabat (KUL)

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KOMUNIKAT KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

GALERIA

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2018, godz. 09:39 - Katarzyna Sabat