W dniu 19 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się  VII Forum Prawa Spółek. Tematem przewodnim spotkania było: "Ochrona praw wierzycieli w spółkach handlowych"

 

W ramach dyskusji mgr Michał Hałasa wypowiedział się na temat Problemów proceduralnych związanych z dochodzeniem roszczeń od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, mgr Wojciech Bartnik odniósł się do Wpływu umowy o zarządzanie spółką zależną na uprawnienia wierzyciela spółki zależnej, a mgr Adrian Dziekan przedstawił problematykę Uprawnienia prokurenta do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych.

Autor: Adrian Dziekan
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, godz. 08:39 - Adrian Dziekan