PROGRAM

VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Z CYKLU „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

 

Temat przewodni:

Upadek czy wzrastanie?

Moment zwrotny w biografii

 

Organizatorzy konferencji:

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wraz z

Fundacją „Biografie Codzienności”

 

 

Miejsce: Campus Majdanek, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin

sala DMMIII-137,

14 grudnia 2018 r., godz. 10:15

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10:15 – OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE (sala DMMIII-137)

 

- ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

 

 

Prowadzący:

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, mgr Katarzyna Sabat

10:20 – 15:00

(sala DMMIII-137)

 

 

mgr Karolina Ciepiela (KUL, Lublin), Niepłodność przyczyną zmian życiowych człowieka – aspekty psychologiczne

mgr Sylwia Zubrzycka (UMCS, Lublin), Moment zwrotny w życiu osoby niepełnosprawnej – współpraca z asystentem rodziny

mgr Marta Kasperkowicz (UMCS, Lublin), Emocje jako katalizator zmian

mgr lic. Andrei Ahapau (APS, Warszawa), Ojcostwo jako nowy etap w życiu mężczyzny w opinii ojców z wybranych wspólnot religijnych

Magdalena Futrzyńska (KUL, Lublin), Ciąża i macierzyństwo szansą  rozwoju osoby

mgr Grzegorz Całek (UW, Warszawa), Moment zwrotny w biografii rodziców dzieci

z zespołem Aspergera

mgr Joanna Kata (UMCS, Lublin), Zmiana środowiska rodzinnego i jakość życia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

mgr Karolina Lemierz (KUL, Lublin), Moment zwrotny w bibliografii świętego Peregryna Laziosi po zamieszkach polityczno-kościelnych i chorobie z uwzględnieniem kultu świętego na  podstawie przesłanek prawa  kanonizacyjnego

mgr Dariusz Wajs (KUL, Lublin), Choroba jako moment zwrotny biografii na przykładzie Mikołaja Radziwiłła Sierotki (1549–1616)

mgr Janusz Kawa (UR, Rzeszów), Wyzwania XXI wieku asystenta rodziny. Jego rola, zadania w przełomowych chwilach życiowych podopiecznych (choroba, niepełnosprawność, wypadek)

mgr Karolina Czarnecka (KUL, Lublin), Różnice osobowościowe między osobami, które doświadczyły i nie doświadczyły wzrostu po traumie powodziowej

mgr Janusz Kawa, Ewa Materna (UR, Rzeszów), Aspiracje życiowe osób starszych

w XXI wieku  na przykładzie Uniwersytet Trzeciego Wieku UR

mgr Marlena Stradomska (UMCS, Lublin), Predyktory zachowań samobójczych – upadek czy wzrastanie – analiza suicydologiczna

mgr Tomasz Słapczyński (UMCS, Lublin), Emigracja zarobkowa jako moment zwrotny w życiu

mgr Irena Climova (AI, Kraków), Momenty zwrotne w rosyjskich filmach biograficznych. Wybrane przykłady

mgr Joanna Skoczylas (KUL, Lublin), „Malusieńkie radości są lepsze od wielkich zmartwień” – mement zwrotny w życiu Jana Kobuszewskiego

mgr Paulina Fronczak (UŁ, Łódź), ,,(…) W tej samej chwili doznałam niemal apokaliptycznej wizji, której nigdy nie zapomnę”. Początek, trwanie i konsekwencje znajomości między Leni Riefenstahl a Adolfem Hitlerem

mgr Olga Pikul (KUL, Lublin), Anne Vallayer-Coster – malarka martwych natur w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby

mgr Marta Gudowska (KUL, Lublin), Wizerunki oprawców w religijnym, małopolskim malarstwie tablicowym XV i 1 poł. XVI wieku. Nowe spojrzenie na brzydotę i chorobę

mgr Małgorzata Penińska (KUL, Lublin), Śmierć dziecka punktem zwrotnym w życiu braci Kraszewskich?

mgr Urszula Klemba (UŁ, Łódź), Powrót z wygnania jako moment przełomowy w biografii Cecylii Walewskiej (1859–1940)

mgr Tomasz Kasza (UR, Rzeszów), Oblicza tajemnicy – trauma odejścia. Zniknięcie kolegi momentem przełomowym w życiu bohaterów „Weisera Dawidka” Pawła Huellego

mgr Mieszko Janas (UR, Rzeszów), Heinrich Schliemann – momenty przełomu w życiu wielkiego badacza oraz archeologa

Małgorzata Habrat (UR, Rzeszów), Empiryczna droga racjonalisty do nawrócenia. Moment zwrotny w biografii tytułowego bohatera powieści „Teofil” Michaela O’Briena

mgr Aneta Gąbka (KUL, Lublin), Trauma u Bolesława Prusa wywołana jego udziałem w powstaniu styczniowym

mgr Sylwia Klementyna Perczak (UKSW, Warszawa), Dezintegracja pozytywna

na przykładzie św. Ignacego z Loyoli

mgr Sergiusz Anoszko (UKSW, Warszawa), Objawienia prywatne a nowe ruchy religijne: Józef Smith i Wielka Migracja Mormońska

mgr Liliia Hrytsai (UMCS, Lublin), Przełomowa decyzja Davida Camerona, która zmieniła los Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej

mgr Magdalena Gajderowicz (KUL, Lublin), Doświadczenie obozu koncentracyjnego jako moment zwrotny w aspekcie życia rodzinnego w perspektywie grypsów

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Śmierć kliniczna momentem zwrotnym w życiu człowieka – wybrane przykłady

 

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

 

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
dr hab. Grażyna Karolewicz

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
ks. prof. zw. Edward Walewander (KUL)
dr Małgorzata Łobacz (KUL)
dr Katarzyna Wołk (UMCS)

dr Izabela Nadolnik

Sekretarz: mgr Katarzyna Sabat (KUL)

 

 

KOMUNIKAT

PROGRAM KONFERENCJI

GALERIA

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2018, godz. 19:25 - Katarzyna Sabat