Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w imieniu współorganizatorów 

zaprasza na 

 

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

pod patronatem 

Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego 

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

 

która odbędzie się

dnia 26 maja 2018 r. w Lublinie

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Organizatorzy:

  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
  • Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

Patronat medialny: Wydawnictwo OD.NOWA

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018, godz. 23:07 - Agnieszka Romanko