W dniu 4 Kwietnia KUL podpisał umowę z VIII L.O. im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Szkołę reprezentowała pani dyrektor Lucyna Mądra, a uczelnię prorektor ds. studenckich ks. prof. Andrzej Kiciński.

Niniejszym Legia Akademicka KUL obejmuje honorowy patronat nad klasami mundurowymi w liceum. Działamy 

 

 


 


 

W dniach 19-21 listopada nasi legioniści Mateusz SadłoAnka Sacharewicz, Alek Pawlak, Ewelina Mitura prowadzili szkolenie dla uczniów VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem chłonęli wiedzę z zakresu m.in. taktyki zielonej, medycyny, pola walki, musztry.
Dziękujemy za zaufanie i życzymy dalszego rozwoju!

 

 


 


 

 

 

W czwartkowe popołudnie tj. 23.05
Instruktorzy LA KUL zgodnie z umową dotyczącą współpracy miedzy 8 LO a naszą uczelnią, mieli okazję przeprowadzić zajęcia między innymi z musztry indywidualnej oraz zespołowej a także taktyki zielonej.
Musztra zespołowa urozmaicona została nauka śpiewu wojskowych pieśni.

Z informacji przekazanych nam przez kolegów ze studiów podobno śpiew był słyszany do akademików na felinie.

Autor: Mateusz Sadło
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020, godz. 14:40 - Mateusz Sadło