W dniu 4 Kwietnia KUL podpisał umowę z VIII L.O. im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Szkołę reprezentowała pani dyrektor Lucyna Mądra, a uczelnię prorektor ds. studenckich ks. prof. Andrzej Kiciński.

Niniejszym Legia Akademicka KUL obejmuje honorowy patronat nad klasami mundurowymi w liceum. Działamy   

 

Wspólna Współpraca

💠 W czwartkowe popołudnie tj. 23.05
Instruktorzy LA KUL zgodnie z umową dotyczącą współpracy miedzy 8 LO a naszą uczelnią, mieli okazję przeprowadzić zajęcia między innymi z musztry indywidualnej oraz zespołowej a także taktyki zielonej.
Musztra zespołowa urozmaicona została nauka śpiewu wojskowych pieśni.

🔸 Z informacji przekazanych nam przez kolegów ze studiów podobno śpiew był słyszany do akademików na felinie. 

Autor: Mateusz Sadło
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019, godz. 12:55 - Mateusz Sadło