KATEDRA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

KATOLICKIEGO

UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 JANA PAWŁA II

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

 

 

 

VIII OGÓLNOPOLSKĄ

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

z cyklu LOSY ŚWIATA

 

 

AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA - POLITYKA DOBROBYTU

 

Która odbędzie się

 

31 MAJA 2014 ROKU

 

w

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Jana Pawła II

Lublin, Aleje Racławickie 14 C-1031

 

 

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

 

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL

Kierownik Katedry Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych KUL (Przewodniczący)

 

Prof. dr hab. Barbara Liberska

Kierownik Katedry Globalizacji i Integracji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński

 

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa

 

Dr hab. Stanisław M. Szukalski, prof. UŁ

Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

 

Prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

 

Dr hab. Urszula Żuławska, prof. UW

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych,

Uniwersytet Warszawski

 

 

CEL KONFERENCJI

 

 

Uprawiana w różnych formach, w różnych krajach, w drugiej połowie XX
wieku polityka "walfare state" ewoluuje - jak się wydaje - w XXI wieku ku modelom mniej obciążającym budżety państw, ku modelom znajdującym kompromis pomiędzy bezpieczeństwem społecznym jednostki a jej godnością. Problem wymaga badań, a Australia oraz Nowa Zelandią są interesującymi państwami w
tym względzie.

 

 

ADRESACI

 

Interdyscyplinarność zagadnień ośmiela nas do prośby o uczestnictwo w konferencji: ekonomistów, znawców problemów zarządzania, historyków, politologów, socjologów.

 

 

KALENDARIUM

 

18.12.13 - nadsyłanie  tematów (na adres email: instytut.ekonomii@kul.pl)

 

16.01.14 nadsyłanie referatów (na adres email: instytut.ekonomii@kul.pl)

 

15.04.14 uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych

 

9.05.14 wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

 

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW

 

- objętość referatu 22 strony maszynopisu (40 tys. znaków), w tym streszczenia, tytułu i słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz bibliografii.

 

- czcionka tekstu podstawowego Times New Roman 12, przepisów - Times New Roman 10, interlinia 1,5.

 

- wykresy oraz rysunki powinny być sporządzone w kolorze czarno-białym.

 

- przyjmowany jest tylko elektroniczny wariant w formacie rich text format (.rtf).

 

- teksty nadesłanych referatów nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych wydawnictw.

 

- referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w formie książkowej w Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Do pobrania

Ulotka_konferencyjna_VIIIOKN.docx

 

karta_zgloszenia.docx

karta_zgloszenia_tematu_VIIIOKN.docx

karta_zgloszenia_tematu_VIIIOKN_elektron.docx

Autor: Bartosz Jóźwik
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2013, godz. 17:58 - Bartosz Jóźwik