Koło Starożytnicze Studentów KUL jako jeden z organizatorów zaprasza wszystkie zainteresowane osoby (pracowników, doktorantow i studentów) do uczestnictwa w VIII Studenckiej Konferencji Starożytniczej. Tematem tegorocznej konferencji będzie Śmierć i zniszczenie.


Miejscem tegorocznych obrad będzie Uniwersytet Łódzki, dokąd w dniach 11-13 maja br. zjadą się pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci fascynujący się dyscyplinami humanistycznymi związanymi bezpośrednio z antykiem: historią, literaturą, filozofią, sztuką etc. Będą oni prowadzić naukową dysputę na temat śmierci, zniszczenia, kryzysu, upadku moralnego oraz wszelakiej degradacji w różnorodnych wymiarach, m.in. religijnym, społecznym i historycznym. W czasie trzydniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością (filologów i historyków). Już wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa konferencji, profil na facebook’u oraz zostaną rozesłane plakaty i zaproszenia zachęcające do udziału w przedsięwzięciu.

Współorganizatorami konferencji są: Koło Starożytnicze UW, Koło Starożytnicze Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego "Oikumene" UWr, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Koło Naukowe Klasyków UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG.

Zagadnienia szczegółowe

    Filozoficzne koncepcje śmierci i zniszczenia;
    Podłoże ideologiczne wojny i przemocy;
     Postrzeganie śmierci w literaturze i sztuce;
     Degradacja formy; zamieranie gatunków literackich;
    Śmierć w religiach starożytnych; mitologia związana ze śmiercią; rytuały pogrzebowe;
    Wojna, zabójstwa, tortury;
    Klęski żywiołowe, choroby, głód;
     „Wieki Ciemne”, upadek nauk;
    Kryzys norm społecznych i moralności; zepsucie języka i obyczajów;
    Upadek imperiów, kryzys państw;
    Zwyrodnienia postaci starożytnych; samobójstwa; damnatio memoriae;

Zapraszamy do przesyłania abstraktów do dnia 10 kwietnia 2012.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie konferencji.

Organizatorzy

 

 

 

*   *   *

 

 

Zdjęcia z konferencji znajdują się tutaj.

Autor: Aleksandra Krauze-Kołodziej
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2012, godz. 19:41 - Aleksandra Krauze-Kołodziej