ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Zenon UCHNAST (1998). Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania // Personal Resilience versus the Existential Dimensions of Evaluation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 7-27.

Summary   pdf  PL


  

Oleg GORBANIUK (1998). Kryteria przynależności narodowej w ocenie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu studiującej w Polsce // Criteria of National Membership in the Perception of the Polish Youth of Eastern Origin Studying in Poland. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 29-42.

Summary   pdf  PL


  

Stanisława TUCHOLSKA (1998). Obraz siebie a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów środkowych klas szkoły podstawowej // Self-concept and Success in School Among Pupils of Mid Primary Classes. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 43-55.

Summary   pdf  PL


  

Justyna ISKRA (1998). Stopień otwartości na doświadczenie a obraz siebie młodzieży artystycznie uzdolnionej // Degree of Openness to Experience and Self-image Among Artistically-Talented Adolescents. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 57-71.

Summary   pdf  PL


  

Maria OLEŚ (1998). Asertywność u dzieci i młodzieży: Problemy teoretyczne i metody pomiaru // Assertiveness in Children and Adolescents: Theoretical Problems and Methods of Measurement. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 73-95.

Summary   pdf  PL


  

Ryszard KLAMUT (1998). Potrzeba sensu życia a obraz siebie // The Need for Sense of Live Versus Self-concept. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 97-117.

Summary   pdf  PL


  

Wiesława OKŁA, Stanisława STEUDEN (1998). Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia // Psychological Aspects of the Burnt-out Syndrome. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 119-130.

Summary   pdf  PL


  

Agnieszka KULIK (1998). Problemy emocjonalne młodzieży zajmującej się astrologią // Emotional Problems of Adolescents Dealing with Astrology. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 131-146.

Summary   pdf  PL


  

Joanna MACH (1998). Patologia psychiczna a religijność w ujęciu Antoine Vergote'a // Mental Pathology versus Religiosity According to Antoine Vergote. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 147-165.

Summary   pdf  PL


  

Jerzy SZYMOŁON (1998). Specyfika przeżycia religijnego // The Specific Character of Religious Experience. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 167-180.

Summary   pdf  PL


  

 

MATERIAŁY // MATERIAL


  

Stanisława TUCHOLSKA (1998). Kryteria i klasyfikacje upośledzenia umysłowego: ustalenia z lat 1992-1994. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 181-187.

pdf  PL


  

Sybilla SCHIEP (1998). Ryzyko samobójstwa i próba jego diagnozy w świetle metody Rorschacha. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 188-196.

pdf  PL


  

 

RECENZJE // REVIEWS


 

 

Jerzy SZYMOŁON (1998). Giacinto Froggio, Mangiare libertà o schiavitu? I disturbi alimentari psicogeni: anoressia, bulimia, obesità. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 197-200.

pdf  PL


  

 

SPRAWOZDANIA // REPORTS


  

Agnieszka KULIK (1998). Sprawozdanie z VII Sympozjum Somatoterapii. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 201-203.

pdf  PL


  

Marian Zdzisław STEPULAK (1998). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej nt. Etyczno-prawne aspekty działalności psychologów, Kraków, 12-13 czerwca 1998 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 203-206.

pdf  PL


  

Zenon UCHNAST, Małgorzata BIEGAJŁO (1998). Wykaz rozpraw z zakresu psychologii opublikowanych w Rocznikach Filozoficznych z. 4: Psychologia w latach 1957-1997.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 1, 207-223.

pdf  PL

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:04 - Karol Juros