ARTYKUŁY // ARTICLES


   

Dorota JASIELSKA, Maria JARYMOWICZ (2012). Wagi nadawane emocjom pozytywnym o genezie automatycznej vs refleksyjnej a wskaźniki poziomu poczucia szczęścia // The perceived importance of automatic vs. reflective emotions and the level of subjective happiness. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 2, 7-30.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


  

Anna Maria ZAWADZKA, Joanna RYBARCZYK-ADAMSKA, Anna DEDELI(2012). Jak promocyjne i prewencyjne ukierunkowanie samoregulacyjne wiąże się z ważnością cech i intencją zakupu produktu? Ukierunkowanie samoregulacyjne - ocena - intencja // How is promotion-focused and prevention-focused self-regulation linked with the importance of product attributes and purchase intention? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 2, 31-53.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Eufrozyna GRUSZECKA (2012). Rodzaj relacji interpersonalnej a zachowanie sprawcy krzywdy po jej wyrządzeniu i ustosunkowanie do ofiary // The type of interpersonal relationship as influencing perpetrator's behavior after having caused harm and their disposition towards the victim. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 2, 55-86.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Robert NOWAK (2012). Psychologiczne aspekty tatuowania się // Psychological aspects of getting tattooed. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 2, 87-104.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


    

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


     

Katarzyna DŁUGOPOLSKA-BARTNIK (2012). Ewa Goryńska, Maria Ledzińska, Marcin Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, 2011. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 2, 105-107.

pdf  PL


 

Michał GRYGIELSKI (2012). Sprawozdanie z XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii

Rozwojowej pt. „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka", Kraków, 13-16 czerwca 2011 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 2, 108-112.

pdf  PL

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2013, godz. 10:22 - Mariola Łaguna